Tomasz Lenart Kancelaria radcy prawnego

Prius quam exaudias ne iudices Nie sądź zanim nie wysłuchasz

O firmie

"Tomasz Lenart Kancelaria Radcy Prawnego" działa w formie Kancelarii Prawnej z siedzibą w Krakowie.

Zespół Kancelarii tworzą: Tomasz Lenart – radca prawny, Małgorzata Lenart – radca prawny, Bartosz Frączyk – radca prawny, Małgorzata Chojara-Sobiecka – radca prawny, Tomasz Woźniak – aplikant radcowski, Krzysztof Komarnicki – radca prawny i Aleksander Czepik – prawnik współpracujący.

Tomasz Lenart Kancelaria Radcy Prawnego współpracuje z Międzynarodową Kancelarią Ogletree Deakins International LLP (Berlin - Germany) -  specjalizacja Zatrudnienie i Prawo Pracy.

Tomasz Lenart Kancelaria Radcy Prawnego współpracuje z Prof. Dr. Rolandem Wittmannem - Adwokatem - Sędzią Apelacyjnym w stanie spoczynku - pełniącym funkcję Of Counsel w Kancelarii Ogletree Deakins International LLP (Berlin - Germany).

Kancelaria również współpracuje z innymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami. 


Tomasz Lenart - radca prawny jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na listę radców prawnych został wpisany 14 lipca 2008 roku pod nr 1609.

Tomasz Lenart jest mediatorem w sprawach cywilnych przy Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Pan Tomasz Lenart został wpisany na listę mediatorów w marcu 2011 roku pod numerem 10.

Tomasz Lenart jest specjalistą w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego (zagadnienia dotyczące kontroli podatkowej i skarbowej, prawo pracy, umowy handlowe w obrocie gospodarczym, fuzje i podziały spółek, windykacja należności, proces reklamacji) oraz prawa budowlanego.

W ramach Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Lenart obsługuje podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z terenu Małopolski i Śląska. Wcześniej, przez ponad trzy lata, Tomasz Lenart pracował jako Kierownik Działu Prawnego w Krakowskiej Fabryce Armatur SA (ARMATURA SA). Związany był również z sektorem finansowym, gdzie pracował w Działach Prawnych Prosper Banku SA oraz Kredyt Banku SA i zajmował się obsługą prawną windykacji należności.

Tomasz Lenart włada językiem angielskim.

Kontakt e-mail: tomasz@lenart-radca.pl


Małgorzata Lenart jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oraz Politologię na Wydziale Prawa i Administracji. Na listę radców prawnych została wpisana 07 października 2010 roku pod nr 1819. 

Małgorzata Lenart jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego.

Kontakt e-mail: malgorzata@lenart-radca.pl


Małgorzata Chojara-Sobiecka jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UJ w Krakowie.

Małgorzata Chojara-Sobiecka jest specjalistą w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa kanoniczego i prawa karnego.

Małgorzata Chojara-Sobiecka włada językiem angielskim.

Kontakt e-mail: m.sobiecka@lenart-radca.pl


Tomasz Woźniak jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UJ w Krakowie.

Tomasz Woźniak jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy.

Kontakt e-mail: t.wozniak@lenart-radca.pl


Krzysztof Komarncki jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UJ w Krakowie.

Krzysztof Komarnicki jest specjalistą w zakresie prawa spółek i prawa pracy.

Krzysztof Komarnicki włada językiem angielskim.

Kontakt e-mail: k.komarnicki@lenart-radca.pl


Aleksiej Czepik jest prawnikiem współpracującym z Kancelarią, który ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Karnego, oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Aktualnie Pan Aleksjej Czepik jest na studiach doktorancki na UW. Pan Aleksjej Czepik jest specjalistą z zakresu prawa cywilnego materialnego i postępowania cywilnego oraz prawa rosyjskiego.

Pan Aleksjej Czepik włada językiem rosyjskim.


referencje