Tomasz Lenart Kancelaria radcy prawnego

Prius quam exaudias ne iudices Nie sądź zanim nie wysłuchasz

O firmie

"Tomasz Lenart Kancelaria Radcy Prawnego" działa w formie Kancelarii Prawnej z siedzibą w Krakowie.

Zespół Kancelarii tworzą: Tomasz Lenart – radca prawny, Małgorzata Lenart – radca prawny, Małgorzata Chojara-Sobiecka – radca prawny, Tomasz Woźniak – radca prawny, Jakub Gutowski – aplikant radcowski, Anna Białecka – prawnik.

Prawnicy współpracujący z Kancelarią:

Bartosz Frączyk - radca prawny.

Kancelaria współpracuje również z innymi radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami.

Tomasz Lenart – radca prawny - jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na listę radców prawnych został wpisany 14 lipca 2008 roku pod nr 1609.

Tomasz Lenart jest specjalistą w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego (zagadnienia dotyczące prawa handlowego, prawa pracy, umów handlowych w obrocie gospodarczym, fuzji i podziałów spółek, windykacji należności, procesu reklamacji) oraz prawa budowlanego.

Pan Tomasz Lenart obsługuje podmioty gospodarcze z terenu Małopolski i Śląska z branży produkcyjnej i handlowej, przemysłu hutniczego i branży automotive. Wcześniej związany był również z sektorem finansowym, gdzie pracował w Działach Prawnych różnych banków i zajmował się obsługą prawną windykacji należności.

Pan Tomasz Lenart jest mediatorem w sprawach cywilnych przy Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Pan Tomasz Lenart został wpisany na listę mediatorów w marcu 2011 roku pod numerem 10.

Tomasz Lenart włada językiem angielskim.

Kontakt e-mail: tomasz@lenart-radca.pl

Małgorzata Lenart - jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oraz Politologię na Wydziale Prawa i Administracji. Na listę radców prawnych została wpisana 07 października 2010 roku pod nr 1819. Pani Małgorzata Lenart ma doświadczenie w zakresie obsługi prawnej świadczącej z zakresu prawa przewozowego w grupie PKP (praca dla PKP CARGO ponad 4 lata) oraz z zakresu prawa rodzinnego.

Małgorzata Lenart jest specjalistą w zakresie prawa przewozowego, cywilnego i rodzinnego.

Kontakt e-mail: malgorzata@lenart-radca.pl

Małgorzata Chojara-Sobiecka jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UJ w Krakowie oraz Prawo kanonicze.

Małgorzata Chojara-Sobiecka jest specjalistą w zakresie prawa wspólnot mieszkaniowych, prawa ochrony danych osobowych (IOD), prawa kanoniczego i prawa karnego.

Małgorzata Chojara-Sobiecka włada językiem angielskim.

Kontakt e-mail: m.sobiecka@lenart-radca.pl

Tomasz Woźniak jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UJ w Krakowie.

Tomasz Woźniak jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i prawa zamówień publicznych.

Kontakt e-mail: t.wozniak@lenart-radca.pl

Jakub Gutowski jest aplikantem przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Jakub Gutowski zajmuje się prawem cywilnym oraz prawem umów (reklamacje).

Kontakt e-mail: j.gutowski@lenart-radca.pl

Anna Białecka jest prawnikiem w Kancelarii i studentką Wydział Prawa i Administracji UJ w Krakowie.

Anna Białecka zajmuje się prawem cywilnym.

Kontakt e-mail: a.bialecka@lenart-radca.pl

Bartosz Frączyk jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie na stałe współpracującym z Kancelarią.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UJ w Krakowie.

Bartosz Frączyk jest specjalistą w zakresie prawa umów i prawa zamówień publicznych.